HACUSHIGURE občanské sdružení


Historie před založením tohoto občanského sdružení sahá až do roku 1989.

Tehdy se z jádra frekventantů kurzů sebeobrany, pořádaných oddílem JUDO v Pardubicích - Ohrazenicích, vytvořila stálá skupina "adeptů cesty".

Tato skupina lidí dále pokračovala ve studiu IAIDO KENJUTSU KORYU, AIKIDO, AIKIJUJUTSU, JUDO a jiných souvisejících umění vycházejících ze stylu KOSURYU školy Nagomi, která působí v Praze již od roku 1986. (Nagomi je hombu dojo v rámci YASÓ.) K těmto aktivitám jsme později připojili další související části studia, jako meditace - ZAZEN, kaligrafie a jiné.

V roce 1997 byl vytvořen dosti silný autonomní oddíl, který praktikoval jako součást školy DAITO RYU, sídlící v pardubickém Plaveckém areálu na Olšinkách. Zde také vznikla myšlenka založit občanské sdružení (nevýdělečný subjekt), které by určitým veřejným způsobem organizačně zastřešovalo praktikování různých orientálních umění, a poskytovalo zájemcům o tato umění bez rozdílu věku možnost je studovat.

Od poloviny roku 2006 má občanské sdružení HACUSHIGURE několik působišť, orientovaných hlavně podle okruhů jednotlivých činností. Většina z nich je však primárně směrována do hombu dojo (Nagomi) v Praze.

Občanské sdružení HACUSHIGURE s působištěm v Pardubicích bylo založeno na jaře v roce 2003 jako jedna z odnoží YASÓ - federace budó a duchovních cest s mezinárodní působností, která sdružuje skupiny, spolky, sdružení, školy, kroužky i jednotlivá dojo. Všechny tyto subjekty vznikly a fungují v souladu s platným právním řádem ČR, případně ostatních zemí, kde YASÓ působí.

Myšlenka vytvoření občanského sdružení HACUSHIGURE (= japonský poetický příměr "první podzimní déšť") vzniká na základě dlouholetých zkušeností, představuje jednak možnost netradičního pohybového vyžití širokého spektra adeptů, jednak možnost studia kultury, umění, dovednosti, etiky a estetiky spojené s evropskými i orientálními filosofickými systémy.
Hlavním účelem a záměrem tohoto sdružení je vytvoření "Centra orientálních umění" sdružujícího lidi všech věkových kategorií se zájmem o různá orientální bojová a duchovní umění.
Zájemci mohou využít nabídku širokého spektra možných studií orientálních umění počínaje tradičními japonskými a čínskými bojovými uměními, až po divadlo asijského i evropského charakteru. Studovat mohou zájemci všech věkových kategorií, zejména děti a mládež, kterým se nabízí možnost naplnění vlastního volného času. Dále nabízíme možnost spolupráce s mládežnickými a jinými organizacemi (dětské domovy, mládežnická centra, ...).